Tips voor Aliyah

Transport 222


Transport 222, 10 juli 1944 - 10 juli 2017

http://www.ioh.co.il/image/pdf/2014/brochuretransport222.pdf


 

Stukken voor de AV over kalenderjaar 2016
Hieronder vindt u de links om de documenten te lezen en eventueel te printen, die betrekking hebben op de komende Algemene Ledenvergadering of behandeld zullen worden:

1. De Statuten van de IOH
2. Het Huishoudelijk Reglement van de IOH uit 2016
3. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement 2017
4. De uitnodiging en de agenda AV
6. De notulen van de AV van 8 juni 2016
 

Jaarcijfers


IOH-leden, die de jaarcijfers 2015 wilen inzien, worden verzocht zich tot het kantoor van de IOH te wenden. De stukken worden dan naar hun toegestuurd.

 
Pagina 1 van 3

tekstgrootte

Visit Us on Facebook!

Zoeken