Tips voor Aliyah

Stukken voor de AV over kalenderjaar 2016
Hieronder vindt u de links om de documenten te lezen en eventueel te printen, die betrekking hebben op de komende Algemene Ledenvergadering of behandeld zullen worden:

1. De Statuten van de IOH
2. Het Huishoudelijk Reglement van de IOH uit 2016
3. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement 2017
4. De uitnodiging en de agenda AV
6. De notulen van de AV van 8 juni 2016
 

Jaarcijfers


IOH-leden, die de jaarcijfers 2015 wilen inzien, worden verzocht zich tot het kantoor van de IOH te wenden. De stukken worden dan naar hun toegestuurd.

 

Dagelijks Bestuur 2016


Op zondag 17 juli, in de eerste vergadering van het nieuwe Hoofdbestuur van de Irgoen Olei Holland,  gehouden in het kantoor van de IOH te Tel Aviv,
zijn de taken van het Dagelijkse Bestuur van onze vereniging als volgt verdeeld:

Ephraim Eisenmann, voorzitter
Andre Boers, penningmeester
Marion Levkovits, secretaris 
Pagina 2 van 4

tekstgrootte

Visit Us on Facebook!

Zoeken